Česky
Slovensky
English
Polski
Pусский
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Zajímavosti našich zaměstnanců

(R)Evoluce v oblasti ICT Recruitmentu pohledem personalisty

Personalistika, stejně jako většina oblastí lidského bytí a konání, zákonitě prochází různými stádii evolučního a někdy i revolučního vývoje. Má-li být personalistika efektivní součástí organizace, musí se nutně sledovat změny, které se v podnikatelské, technologické i nepodnikatelské sféře odehrávají a patřičně na ně reagovat.

Zaujme, či odradí Váš životopis?

Za více než 12 let své praxe v oblasti náboru, předesílám, že převážně na seniorní manažerské pozice, jsem se setkal s tisíci a tisíci nejrůznějších životopisů. Některé zaujaly a pamatuji si je i po letech, v jiných se stále objevují prvky, které naprosto ničí kandidátovu šanci být byť jen uvažován na danou roli. Na základě těchto svých zkušeností bych se s Vámi rád podělil o některá svá doporučení, co určitě v životopise pomůže a co může mít naopak až téměř devastační účinky.

Vytvořené mantinely

Každý, kdo někdy hledal zaměstnání, se jistě seznámil s webovými portály práce, které na základě kombinací určitých filtrů vygenerují ty nejvíce ,,odpovídající pracovní“ nabídky. Domnívám se však, že řada lidí má tendenci rovněž ve vnímání sama sebe pracovat s podobnými ,,filtry“, a ochuzují tak sami sebe i trh práce o to, aby mohli svůj talent či výraznou vlastnost do tohoto světa vnést.